Ano ang Methanol Poisoning?

Ang Methanol Institute (MI) ay nagsisilbi bilang pandaigdigang samahang pangkalakalan (trade association) para sa isa sa pinakamasisigla at pinakamakabagong industriya sa mundo.  Ang MI na itinatag noong 1989 ay naninilbihan sa mga miyembro namin ngayon mula sa aming mga tanggapan sa Singapore, Washington, D.C., Brussels at Beijing.  

Ang Pagsugpo Namin Sa Methanol Poisoning  

Paggagamot sa Methanol Poisoning

Inilathala ng Methanol Institute ang mga sumusunod na materyales para matulungan kang hadlangan, kilalanin at gamutin ang methanol poisoning


Tungkol Sa Amin  

Social Media 

Nakipagtulungan kami sa Doctors Without Borders ng France para gumawa ng mga babasahin tungkol sa paghadlang sa methanol poisoning para turuan ang publiko sa buong mundo.

Matuto Pa

Ang methanol ay isang kemikal na minsan ay ilegal na idinadagdag sa mga inuming alak at nagdudulot ng mga mapaminsalang epekto sa kalusugan gaya ng pagkabulag. 

Copyright @ 2019 Methanol Institute
Brochure ng Methanol PoisoningWHO Fact Sheet para sa Methanol Poisoning